Overtagelse af praksis

Læge Emil Hald overtager pr. 1. januar 2024 læge Peter Marboes praksis.

Alle patienter overføres automatisk til Læge Emil Hald.

Hvis man ønsker at flytte læge kan dette gøres gratis i januar og februar måned 2024. Husk at læse vejledningen, der kom med dit nye sygesikringskort.